שאלות נפוצות

כיצד נוכל לעזור לך?

המקרר אינו פועל.

 • ודא שהכבל מחובר כראוי לשקע.
 • ודא שממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’) לא קפץ או שהנתיך (‘פיוז’) לא נשרף.

תאורת המקרר אינה פועלת.

 • ודא שהתרמוסטט פועל.
 • ייתכן והנורה שרופה. החלף אותה.

המקרר משמיע רעשי המהום.

 • ודא שהמכשיר מפולס ויישר אותו במקרה הצורך באמצעות הרגליות המתכווננות.
 • ודא שהמכשיר אינו מוצב קרוב מדי לקיר והזז אותו קדימה במקרה הצורך.

מדיח הכלים אינו פועל.

 • ודא שהכבל מחובר כראוי לשקע.
 • ודא שהדלת סגורה היטב.
 • ודא שממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’) לא קפץ או שהנתיך (‘פיוז’) לא נשרף.

המים אינם זורמים למדיח.

 • ודא שברז המים פתוח.
 • ודא שצינור הזנת המים אינו מעוקם ושהוא אינו סתום.

נשארים מים בתא ההדחה?

 • ודא שצינור הניקוז ממוקם כראוי ושהוא אינו סתום.
 • נקה את כל המסננים כמתואר במדריך למשתמש.
 • מדיח הכלים אינו מייבש כראוי את הכלים.
 • ודא שהכלים מסודרים כראוי בתא ההדחה.
 • הגדל את כמות נוזל ההברקה ו/או מלא את תא נוזל ההברקה.
 • אל תרוקן את המדיח מיד לאחר ההדחה.
 • פתח את הדלת קמעה כדי לאפשר לאדים להשתחרר.
 • התחל בפריקת המדיח כשטמפרטורת הכלים פושרת בלבד.
 • רוקן תחילה את הסלסילה התחתונה. פעולה זו מונעת טפטוף מים מהכלים בסלסילה העליונה.
 • בתכניות הדחה קצרות, טמפרטורת ההדחה נמוכה יותר וכך גם ביצועי הניקוי. בחר תכנית עם זמן הדחה ארוך יותר.
 • למים קשה יותר להתאדות כאשר פני השטח של הסכו”ם ו/או הכלים שחוקים, ולכן הם אינם מתאימים להדחה במדיח.

הכלים אינם נקיים.

 • ודא שהכלים מסודרים כראוי בתא ההדחה.
 • בחר תכנית ארוכה יותר המדיחה בטמפרטורה גבוהה יותר.
 • ודא שזרועות ההתזה יכולות לנוע בחופשיות.
 • נקה את כל המסננים כמתואר במדריך למשתמש.
 • ודא שכל המסננים מותקנים כראוי.
 • נקה את זרועות ההתזה כמתואר במדריך למשתמש.
 • אל תעמיס את הסלסילות יתר על המידה.
 • אחסן את הדטרגנט במקום יבש. סגור היטב את מכסה המכל.
 • הגדל את כמות הדטרגנט בהתאם לטבלת התכנית.
 • הגדל את כמות נוזל ההברקה ו/או מלא את תא נוזל ההברקה.
 • הקפד תמיד לסגור את מכסה תא הדטרגנט לאחר הוספת חומרי הניקוי
 • סכו”ם עם פני שטח שחוקים אינו מתאים להדחה במדיח.

מדיח הכלים אינו מנקה כתמי תה וקפה.

 • בחר תכנית ארוכה יותר המדיחה בטמפרטורה גבוהה יותר.
 • המלבינים בחומרי הניקוי מאבדים את יעילותם כאשר מאחסנים אותם בתנאים לא נאותים. אחסן את חומרי הניקוי במקום יבש. סגור היטב את מכסה המכל.

מדיח הכלים משאיר פסי סידן ומראה עמום על כלי זכוכית?

 • הגדל את כמות נוזל ההברקה ו/או מלא את תא נוזל ההברקה.
 • ברר עם תאגיד המים המקומי את דרגת קשיות המים בגרגירים לליטר או ב- ppm. השתמש בחומר ניקוי בעל תכולת אשלגן גבוהה יותר עבור מים קשים.
 • ודא שמכסה מיכל המלח סגור היטב. השתמש במשפך למזיגת המלח המיוחד. התחל את תכנית השטיפה וההשהיה מיד לאחר מילוי המלח. בדוק בסיום התכנית אם המכסה השתחרר.

מדיח הכלים משאיר מראה עכור או קשתי על כלי זכוכית (קורוזיה של זכוכית).

 • השתמש בפחות חומר ניקוי.
 • השווה את הגדרת רמת קשיות המים במדיח עם הערכים המוצהרים מתאגיד המים המקומי.
 • כאשר רמת קשיות המים נמוכה (מתחת לדרגת קשיות אמריקאית של 7 או 106 חלקיקים למיליון), אל תשתמש במלח גם אם מדיח הכלים שלך מצויד במרכך מים.

הדוגמאות על הכוסות, וכלי החרסינה והפורצלן דוהות.

 • כוסות, כלי פורצלן וסכו”ם מסוג זה אינם מתאימים להדחה במדיח.

מדיח הכלים משאיר כתמי חלודה והורס את פני השטח של הסכו”ם.

 • מלח יכול להרוס משטחי מתכת ולגרום לנזק של חלודה. ודא שמכסה מיכל המלח סגור היטב. השתמש במשפך למזיגת המלח המיוחד.
 • התחל את תכנית השטיפה וההשהיה מיד לאחר מילוי המלח. בדוק בסיום התכנית אם המכסה השתחרר.
 • הסר שאריות לכלוך גסות מתחת לברז ובצע את תכנית השטיפה וההשהיה פעם ביומיים ללא חומר ניקוי.
 • בדוק את הארקת המערכת. חשמל סטטי עלול לייצר חורים במתכת ולגרום לנזק בלתי הפיך למשטחים.
 • לא ניתן למנוע חלודה על משטחים כאלה. סכו”ם או כלים מסוג זה אינם מתאימים להדחה במדיח.
 • כלים חלודים עלולים “להדביק” פריטים אחרים. סכו”ם או כלים מסוג זה אינם מתאימים להדחה במדיח.

מדיח הכלים מפיץ ריח לא נעים?

 • הריח של המכונה החדשה נעלם לאחר מספר מחזורי שטיפה עם חומרי ניקוי
 • נקה את כל המסננים כמתואר במדריך למשתמש.
 • הסר שאריות לכלוך גסות מתחת למים זורמים ובצע את תכנית בצע את תכנית השטיפה וההשהייה פעם ביומיים ללא חומרי ניקוי
 • נקה בעקביות את אטמי הדלת באמצעות מטלית לחה כדי להסיר שאריות מזון ולכלוך. נקה את חלקו החיצוני של המדיח ואת אטמי הדלת באמצעות תמיסת מים ונוזל לשטיפת כלים ושטוף אותם היטב.

שאריות מחומרי הניקוי נשארות בתא הדטרגנט

 • ודא שתא הדטרגנט נקי לפני הוספת חומרי ניקוי
 • הוסף את חומרי הניקוי ממש לפני השטיפה. .
 • בעת טעינת המדיח, ודא שתא הדטרגנט אינו חסום בשוגג על-ידי כלים או סכו”ם גדולים.
 • אחסן את חומרי הניקוי במקום יבש. סגור היטב את מכסה המיכל.
 • נקה את זרועות ההתזה כמתואר במדריך למשתמש.
 • ודא שזרועות ההתזה מסתובבות בחופשיות.
 • הפסקת המחזור לפני סיומו יכולה להשאיר שאריות חומרי ניקוי בתא הדטרגנט.

יש שאריות מים במכונה.

 • ייתכן ויהיו שאריות מים במכונה עם קבלתה. זוהי תופעה רגילה שמקורה בתהליך בקרת האיכות. היא אינה מזיקה למכונת הכביסה שלך. הפעל מחזור “חיטוי” ללא בגדים ותוספי כביסה לפני השימוש הראשון במכונה.

מכונת הכביסה אינה מתמלאת במים או מתחילה בשטיפה לאחר בחירת התכנית והלחיצה על לחצן התחל/השהה/בטל.

 • ודא שברז הזנת המים פתוח במלואו.
 • ייתכן וצינור הזנת המים מקופל. בדוק את צינור הזנת המים וישר אותו במקרה הצורך.
 • ייתכן ומסנני הזנת המים סתומים. נקה את מסנני הזנת המים.
 • פנה לחשמלאי ודאג לבדיקת השקע/לוח החשמל.
 • ייתכן והתקע מנותק מהשקע. חבר את התקע לשקע פעיל.
 • ייתכן וצינור הניקוז מקופל. בדוק את צינור הניקוז וישר אותו במקרה הצורך.
 • ייתכן והמכונה נמצאת במחזור כביסה ביד, צמר או השריה. המתן מעט והתוף יתחיל להסתובב.
 • ייתכן ומסנן משאבת הניקוז או הביוב עצמו סתומים. נקה את מסנן משאבת הניקוז כמתואר במדריך למשתמש. פנה לשרברב אם הביוב הביתי סתום.
 • ייתכן והדלת אינה סגורה כראוי. סגור את דלת המכונה.

מכונת הכביסה אינה מנקזת את המים או שהיא מנקזת אותם באיטיות.

 • ייתכן וצינור הניקוז מקופל. בדוק את צינור הניקוז וישר אותו במקרה הצורך.
 • ייתכן ומסנן משאבת הניקוז או הביוב עצמו סתומים. נקה את מסנן משאבת הניקוז כמתואר במדריך למשתמש.

המים המוזנים למכונה נפלטים מיד?

 • חבר את צינור הניקוז כמתואר במדריך למשתמש.

לא נראים מים בתוף במהלך הכביסה?

 • לא נראים מים בתוף במהלך הכביסה.

מכונת הכביסה הפסיקה מעט לאחר התחלת מחזור הכביסה.

 • המכונה יכולה להפסיק באופן זמני עקב מתח נמוך. מכונת הכביסה תחדש את פעולתה כשהמתח יחזור לרמתו הרגילה.

יוצאים מים מתחתית המכונה.

 • ייתכן וחיבורי צינור הזנת המים דולפים. ודא שהמסננים ואטמי הגומי של צינורות הזנת המים יציבים ומותקנים היטב.
 • ייתכן וקצה צינור הניקוז מוכנס באופן רופף לביוב או לכיור. הדק את צינור הניקוז לביוב או לכיור כמתואר במדריך ההתקנה.
 • ייתכן והביוב הביתי סתום. פנה לשרברב אם הביוב הביתי סתום.
 • ייתכן ופקק משאבת הניקוז אינו מותקן כראוי. ודא שפקק משאבת הניקוז מהודק היטב.
 • ייתכן וחיבורי הצינור בתוך המכונה דולפים. בדוק את חיבורי הצינור הפנימיים (כגון צינורות מגירת הדטרגנט, מערכת הניקוז).

מכונת הכביסה מתמלאת במים בעת ביטול תהליך.

 • עשויים להישאר מים בתוך המכונה. מטעמי בטיחות, על המים להיות ממוחזרים פנימה והחוצה מספר פעמים לאחר ביטול התהליך.

פונקציית השהיית פעולה אינה פועלת

 • ייתכן והדלת אינה סגורה כראוי. סגור את דלת המכונה.

הדלת אינה נפתחת.

 • ייתכן ומפלס המים גבוה מהרמה התחתונה של הדלת. הפעל את תכנית הניקוז, הסחיטה או הניקוז והסחיטה.
 • ייתכן ומכונת הכביסה מחממת את המים או שהיא במחזור סחיטה. המתן עד לסיום התהליך.
 • מטעמי בטיחות, מנגנון נעילת הדלת החשמלי מאפשר את פתיחת הדלת רק מספר דקות לאחר סיום התכנית. המתן עד לסיום התהליך.

הדלת אינה ננעלת.

 • ודא שהדלת נעולה היטב ושהיא נמצאת בקו ישר עם מנגנון הנעילה.
 • ודא שאין פריטים גדולים או מסורבלים המונעים את נעילת הדלת.

תהליך הייבוש אורך זמן רב מדי.

 • נקה את מסנן הסיבים.

המכונה אינה פועלת או שהתכנית אינה מתחילה. המכונה אינה פועלת כשמגדירים אותה.

 • ודא שהמכונה מחוברת לשקע.
 • ודא שהדלת סגורה היטב.
 • ודא שהתכנית נקבעה ושהמכונה אינה נמצאת במצב “השהיה”.
 • בטל את הפעלת נעילת הילדים.
 • ודא שכיסוי הקונדנסור והמנעול האדום נעולים היטב.

התכנית נקטעה ללא כל סיבה.

 • ודא שהדלת סגורה היטב.
 • לחץ על לחצן “התחל/השהה/בטל” כדי להתחיל את התכנית.

הכביסה התכווצה, נוצרו כדוריות או שהיא התבלתה.

 • יבש אריגים המתאימים לייבוש במכונה בלבד לאחר בדיקת התוויות על-גבי הבגדים.
 • בחר תכנית עם טמפרטורה נמוכה מתאימה עבור סוג הכביסה כדי לייבש את בגדיך.

תאורת התוף אינה מאירה (בדגמים המצוידים בתאורת תוף).

 • ודא שהמכונה פועלת.
 • פנה למוקד השירות לצורך החלפת נורה.

הנורית “סיום/אל-קמט” מהבהבת.

 • כבה את המכונה והוצא את הכביסה.

הנורית “סיום/אל-קמט” מאירה.

 • כבה את המכונה והוצא את הכביסה.

הנורית “ייבוש” מהבהבת.

 • כבה את המכונה והוצא את הכביסה. פנה למוקד השירות.

הכביסה יוצאת לחה בסיום הייבוש.

 • נקה את מסנן הסיבים.
 • אל תעמיס את המכונה יתר על המידה.

כיוון השעון בתנור.

 • נתק את התנור מהשקע והמתן 30 דקות עד לאיפוס הזיכרון. פעל בהתאם להוראות כיוון השעון במדריך למשתמש. שים לב: התנור לא יפעל אם השעון לא מכוון.

התנור אינו פועל במלואו לאחר ההתקנה.

 • האם התנור הותקן על-ידי טכנאי מוסמך? פנה למוקד השירות.

האם ניתן להמיר את התנור לגז פחמימני מעובה (גפ”מ)?

 • ניתן להמיר מגוון רחב של דגמי התנורים שלנו לגפ”מ. פנה למוקד השירות כדי לקבל מידע נוסף.

ניקוי פלטות החימום.

 • ניתן לנקות את פלטות החימום האטומות כשהן קרות בלבד. נגב את הפלטות באמצעות מסיר שומנים עדין ועקוב אחר דוגמת החריצים המעגלית על-פני הפלטות. לאחר מכן, נגב באמצעות מטלית לחה ונקייה וודא שהסרת את כל שאריות חומר הניקוי. הפעל את הכיריים והנח להן להתייבש במשך מספר דקות. מרח מדי פעם שכבה דקה של שמן כדי לספק ציפוי מגן.

באילו סוגים של סירים ומחבתות ניתן להשתמש על-גבי כיריים קרמיות?

 • השתמש בסירים עשויים פלדה או זכוכית עמידה בחום. אל תשתמש בסירים בעלי תחתית קמורה או קעורה. אל תשתמש בסירים בעלי תחתית אלומיניום. אל תשתמש בסירים העשויים זכוכית בורון או פיירקס, המתאימים בדרך-כלל לשימוש בתנור.

באילו סוגים של סירים ומחבתות כדאי להשתמש על-גבי כיריים קרמיות כדי להשיג יעילות מקסימלית?

 • כדי להשיג יעילות מקסימלית, השתמש בסירים ובמחבתות התואמים לקוטרי גופי החימום. סירים או מחבתות קטנים מדי גורמים לבזבוז חשמל.

כיצד כדאי לנקות כיריים קרמיות?

 • כדאי לנקות כיריים קרמיות באמצעות מטלית לחה ותכשירי ניקוי ייעודיים כשהן עדיין חמות.
 • יש לבצע את הניקוי באמצעות שימוש במטלית טבולה במעט תמיסת מים ונוזל לניקוי כלים.
 • השתמש במגרד זכוכית כדי להסיר כתמים עקשנים או שאריות מזון. ניתן להשתמש בו גם כדי להיפטר מכתמי מזון קלים להסרה כשהכיריים עדיין חמות. זכור שעל הלהב להיות חד ושיש להחליף אותו כשהוא קהה. אל תעבור עם הלהב לאורך שפת הכיריים.

התנור אינו פועל.

 • ודא שממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’) לא קפץ או שהנתיך (‘פיוז’) לא נשרף. בדוק את ממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’)/ הנתיך (‘פיוז’). הרם את ממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’)/ החלף את הנתיך (‘פיוז’).

לחצני הטיימר אינם פועלים.

 • ייתכן ונעילת המקשים מופעלת. בטל אותה.

תאורת התנור אינה פועלת.

 • ייתכן והנורה שרופה. החלף אותה.
 • בדוק את ממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’)/ הנתיך (‘פיוז’). הרם את ממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’)/ החלף את הנתיך (‘פיוז’).
 • ייתכן וכפתור בורר התכניות וכפתור בורר התרמוסטט אינם מכוונים. כוון את כפתור בורר התכניות וכפתור בורר התרמוסטט.
 • ייתכן והטיימר (בדגמים עם טיימר) אינו מכוון. כוון את השעה.
 • בדוק את ממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’)/ הנתיך (‘פיוז’).

התנור ממשיך לפעול בסיום תכנית הבישול.

 • מאוורר הצינון ממשיך לפעול במשך כ-20-30 דקות גם לאחר כיבוי התנור.

כיצד ניתן לנקות את דפנות תא האפייה?

 • הסר את החלק הקדמי של מסילת הדופן באמצעות משיכתה בכיוון הנגדי לדופן תא האפייה. הסר לחלוטין את מסילת הדופן באמצעות משיכתה לכיוונך.

כיצד ניתן לנקות את דפנות תא האפייה הקטליטיות?

 • אסור לנקות את דפנות תא האפייה הקטליטיות. פני השטח הנקבוביים של דפנות תא האפייה מתנקים מעצמם באמצעות ספיחה והמרה של נתזי שומן (אדים ופחמן דו-חמצני).

כיצד מסירים את דלת התנור?

 • לאחר פתיחת דלת התנור, פתח את תושבות הצירים בשתי דפנות הדלת באמצעות לחיצתן מטה. הסר את הדלת באמצעות משיכתה מעלה ושחרר אותם מהצירים בשתי הדפנות.

האם ניתן להסיר את הזכוכית הפנימית של הדלת?

 • ניתן להסיר את דלת הזכוכית הפנימית בתנורים הבנויים של Blomberg. כדי לפרק את דלת הזכוכית הפנימית, השתמש בכלי הייעודי המסופק עם התנור. הנח את הכלי באזור המצוין על-גבי הזכוכית ודחוף אותו בכיוון המוצג באיור כדי להסיר את הזכוכית.
 • כדי להתקין את הזכוכית, הנח את הצד התחתון של הזכוכית בתושבות הפלסטיק. דחוף את הזכוכית כלפי מסגרת המתכת בחלק העליון כדי לעגן את הזיזים בתושבות. דחוף את הזכוכית כלפי מסגרת המתכת בחלק העליון כדי לעגן את הזיזים בתושבות.

הכיריים אינן פועלות.

 • ודא שהתקע מחובר לשקע.
 • ודא שממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’) לא קפץ או שהנתיך (‘פיוז’) לא נשרף. בדוק את ממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’)/ הנתיך (‘פיוז’). הרם את ממסר זרם הדלף הדירתי (‘פחת’)/ החלף את הנתיך (‘פיוז’).
 • בדוק את אספקת החשמל.

כיצד כדאי לנקות כיריים קרמיות?

 • כדאי לנקות כיריים קרמיות באמצעות מטלית לחה ותכשירי ניקוי ייעודיים כשהן עדיין חמות. השתמש במגרד זכוכית כדי להסיר כתמים עקשנים או שאריות מזון. ניתן להשתמש בו גם כדי להיפטר מכתמי מזון קלים להסרה כשהכיריים עדיין חמות.